Raudonoji uola online dating

žiemą Sovietų Sąjungai užpuolus mažą, taikią Suomiją, šios šalies vyrai lyg Skandinavijos granito uola stojo į žūtbūtinę kovą prieš keliasdešimt kartų gausesnį priešą.

Apie tą kovą, meilę, karišką draugystę ir pasakojama šioje knygoje.

raudonoji uola online dating-75raudonoji uola online dating-39

Paimkite pieštuką ir paskaičiuokite: tuo metu vienam suomiui teko apie 40 rusų, tad ar Suomija grėsė Tarybų Sąjungos šiaurės vakarams?! Tarybų Sąjunga, pati didžiausia savo teritorija pasaulio valstybė ir viena iš didžiausių pagal gyventojų skaičių, pakvipus Europoje paraku, staiga pajuto, kad jos vakarinis pakraštys — Leningradas ir jo apylinkės yra nesaugūs. Dėl to ir Suomija buvo priversta dar labiau modernizuoti savo Manerheimo liniją — galingą ginybinę sistemą, sukurtą Karelų sąsmaukoje. Kaip ir galima buvo tikėtis, Suomijos vyriausybė ryžtingai atsisakė sėstis prie derybų stalo. Tarybų Sąjunga pretendavo į 2761 km mainais 5523 km tarybinės teritorijos.

Raudonosios armijos kareivių žuvo apie 70.000 ir nežinoma, kiek dingo be žinios. Tad neprašytas svečias pajuto tikrąjį atšiaurios Suomijos ir Jos žmonių rūstį Vlljo Sarąjos romanas “Išpirktasis kraštas" (“Lu-nastettu maa"), 1940 m. Kiti Sarajos kūriniai nėra versti į užsienio kalbas.

Suomijoje premijuotas kaip geriausias Žiemos karą pavaizdavęs kūrinys, yra vienas iš daugelio šiam 105 dienas trukusiam karui skirtų grožinių veikalų. rašėsi pavarde Snellman, 19-19) nėra ižymus Suomijos rašytojas. Nedidelės apimties romanas - tarsi paties autoriaus bei jo draugų tragiški išgyvenimai, kupini patriotinės šilumos ir lyrizmo.

Priekaištauta Suomijos istorikams, kad Jie “neteisingai" vertina tiek politinę situaciją tiek karo priežastis, tendencingai interpretuoja to meto dokumentus.

Suomiai šiam karui, bei po jo paliaubų dar porą kartų atsinaujinusiems karo veiksmams tarp Suomijos ir SSSR skyrė ir tebeskiria daug dėmesio.

Leave a Reply